اختتامیه تکنوتگ انرژی

زمان برگزاری از 1400-10-23 08:30 تا 1400-10-23 14:30

اطلاعات بیشتر

محورهای برگزاری رویداد

  • کاربرد فنآوری‌های نوپدید در امنیت و اقتصاد انرژی
  • راه حل‌های هوشمند سازی، اتوماسیون و مدیریت انرژی در مسئله بهره‌وری
  • تشویق صنایع به مشارکت در پیکسایی و تامین بخشی از بار پیک یا اضطراری
  • بهره‌گیری از ذخیره‌سازها و مبدل‌های الکترونیک قدرت برای بهبود بهره‌وری و مدیریت تقاضا

داوران

لیست داوران این رویداد

دکتر امیر عبداللهی

دکتر امیر عبداللهی

رئیس پژوهشکده انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مسعود رشیدی نژاد

دکتر مسعود رشیدی نژاد

رئیس انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

دکترعلیرضا فریدونیان

دکترعلیرضا فریدونیان

نائب رئیس و دبیر انجمن علمی محترم شبکه هوشمند انرژی ایران

مهندس لاله نخعی

مهندس لاله نخعی

دبیر رویداد تکنوتگ انرژی

مهندس عابد شیخ بهایی

مهندس عابد شیخ بهایی

مدیرعامل شرکت مهندسی فناوری سورنا و کارگزار فن بازار استان کرمان

مهندس مهدی سلطانی راد

مهندس مهدی سلطانی راد

معاون و عضو اصلی هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

محمد حسین طباطبایی

محمد حسین طباطبایی

رئیس شورای سیاست گذاری و راهبری مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

مهندس نجف آبادی پور

مهندس نجف آبادی پور

مدیرعامل شرکت ترددگستر و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

مهندس علی طباطبایی

مهندس علی طباطبایی

سرپرست واحد شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

دکتر آقاعباسی

دکتر آقاعباسی

کارشناس توانمندسازی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ دکترای بایوتکنولوژی گیاهی

خانم مهندس ایلاقی

خانم مهندس ایلاقی

سرپرست واحد شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

برنامه برگزاری

برنامه کامل برگزاری رویداد

تشریفات اختتامیه

خوش آمد گویی مجری

سخنرانی

مهندس نجف آبادی مدیریت مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

گزارش دبیر رویداد

مهندس لاله نخعی

ارائه تیم‌ها

بخش اول

پخش کلیپ

در رویداد چه گذشت؟

ارائه تیم‌ها

بخش دوم

داوری

اعلام برندگان

حامیان