رویداد همراه هفت گنج

زمان برگزاری از 1400-08-18 08:30 تا 1400-09-24 20:00

اطلاعات بیشتر ثبت نام

محورهای برگزاری رویداد

  • کشاورزی
  • سلامت و پزشکی
  • فنی و مهندسی
  • صنایع دستی و گردشگری