رویداد همراه هفت گنج

زمان برگزاری از 1400-08-18 08:30 تا 1400-09-24 16:00

اطلاعات بیشتر

محورهای برگزاری رویداد

  • کشاورزی
  • سلامت و پزشکی
  • فنی و مهندسی
  • صنایع دستی و گردشگری

داوران

لیست داوران این رویداد

دکتر علیرضا دلیری

دکتر علیرضا دلیری

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

دکتر احمد آیین

دکتر احمد آیین

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

دکتر غلامعلی حقیقت

دکتر غلامعلی حقیقت

مدیر توسعه فناوری سلامت و رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

محمد حسین طباطبایی

محمد حسین طباطبایی

رئیس شورای سیاست گذاری و راهبری مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

دکتر محمدحسن شیرزادی

دکتر محمدحسن شیرزادی

عضو هیات علمی ومدير گروه ارشد و دكتری زراعت ومدير تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مهندس نجف آبادی پور

مهندس نجف آبادی پور

مدیرعامل شرکت ترددگستر و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

دکتر آقاعباسی

دکتر آقاعباسی

کارشناس توانمندسازی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ دکترای بایوتکنولوژی گیاهی

خانم مهندس ایلاقی

خانم مهندس ایلاقی

سرپرست واحد شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

تیم اجرایی

لیست اعضا تیم اجرایی این رویداد

نوید عبادی

نوید عبادی

مدیر اجرایی

سیدعلی طباطبائی

سیدعلی طباطبائی

منتورینگ و مشاوره

سیدامیرمحمد روح الامینی

سیدامیرمحمد روح الامینی

انفورماتیک

الهه فخار

الهه فخار

کارشناس تولید محتوا

محمد ناظم زاده

محمد ناظم زاده

کارشناس تولید محتوا

حامیان