جلسه داوری نهایی رویداد پل 1

زمان برگزاری از 1400-06-29 08:30 تا 1400-06-31 14:00

اطلاعات بیشتر

داوران

لیست داوران این رویداد

دکتر علیرضا دلیری

دکتر علیرضا دلیری

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

دکتر شادجو

دکتر شادجو

معاون مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر مصطفی بغدادی

دکتر مصطفی بغدادی

مدیر توسعه اکوسیستم معاونت توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

مهندس جلال پور

مهندس جلال پور

فعال اقتصادی و رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران

دکتر ملکی فر

دکتر ملکی فر

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

محمد حسین طباطبایی

محمد حسین طباطبایی

رئیس شورای سیاست گذاری و راهبری مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

دکتر خالقی

دکتر خالقی

معاون ارتباطات و بین الملل صندوق نوآوری و شکوفایی

مهندس نجف آبادی پور

مهندس نجف آبادی پور

مدیرعامل شرکت ترددگستر و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

مهندس موسوی

مهندس موسوی

کارشناس معاونت توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

مهندس مشکانی

مهندس مشکانی

عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان کرمان

دکتر اعظم کرمی

دکتر اعظم کرمی

هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان پست دکترا مهندسی برق مخابرات سیستم دانشگاه پردوایندیانا آمریکا

دکتر مدنی

دکتر مدنی

فعال اقتصادی و مشاور مالی و سرمایه گذاری مرکز نواوری و شتابدهی تگ

مهندس علی گرامی

مهندس علی گرامی

رئیس صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

دکتر عامر دهقان

دکتر عامر دهقان

کارشناس تحول و بهره وری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان دکترای کسب و کار و کارافرینی از دانشگاه تهران

دکتر آقاعباسی

دکتر آقاعباسی

کارشناس توانمندسازی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ دکترای بایوتکنولوژی گیاهی

دکتر علی محمدحسین‌زاده

دکتر علی محمدحسین‌زاده

مدیر واحد توسعه تکنولوژی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ کارشناسی ارشد چند رسانه ای (تکنولوژی های آموزش الکترونیک)

خانم مهندس ایلاقی

خانم مهندس ایلاقی

سرپرست واحد شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

مهندس طباطبایی

مهندس طباطبایی

کارشناس واحد سرمایه گذاری مرکز نواوری و شتابدهی تگ کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه یزد

مهندس رضا بهرامی

مهندس رضا بهرامی

عضو هیأت مدیره شرکت تردد گستر و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

دکتر مجید نورانی

دکتر مجید نورانی

رییس هیات مدیره شرکت تردد گستر و موسس مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

تیم اجرایی

لیست اعضا تیم اجرایی این رویداد

سید امیرمحمد روح‌الامینی

سید امیرمحمد روح‌الامینی

کارشناس انفورماتیک مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

اکرم باقری‌فرد

اکرم باقری‌فرد

کارشناس انفورماتیک مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

نرگس توکلی یزدی

نرگس توکلی یزدی

مدیر اجرایی و پشتیبانی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

نوید عبادی

نوید عبادی

مدیر آموزش مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

مسعود باژیان

مسعود باژیان

مدیر روابط عمومی و رسانه مرکز نوآوری و شتابدهی تگ