جلسه داوری نهایی رویداد پل 1

زمان برگزاری از 1400-06-29 08:30 تا 1400-06-31 14:00

اطلاعات بیشتر

داوران

لیست داوران این رویداد

دکتر علیرضا دلیری

دکتر علیرضا دلیری

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

دکتر شادجو

دکتر شادجو

معاون مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مهندس جلال پور

مهندس جلال پور

فعال اقتصادی و رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران

دکتر ملکی فر

دکتر ملکی فر

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر خالقی

دکتر خالقی

معاون ارتباطات و بین الملل صندوق نوآوری و شکوفایی

مهندس نجف آبادی پور

مهندس نجف آبادی پور

مدیرعامل شرکت ترددگستر و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

دکتر مصطفی بغدادی

دکتر مصطفی بغدادی

مدیر توسعه اکوسیستم معاونت توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

محمد حسین طباطبایی

محمد حسین طباطبایی

رئیس شورای سیاست گذاری و راهبری مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

خانم مهندس ایلاقی

خانم مهندس ایلاقی

سرپرست واحد شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

مهندس موسوی

مهندس موسوی

کارشناس معاونت توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر آقاعباسی

دکتر آقاعباسی

کارشناس توانمندسازی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ دکترای بایوتکنولوژی گیاهی

مهندس مشکانی

مهندس مشکانی

عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان کرمان

دکتر اعظم کرمی

دکتر اعظم کرمی

هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان پست دکترا مهندسی برق مخابرات سیستم دانشگاه پردوایندیانا آمریکا

دکتر عامر دهقان

دکتر عامر دهقان

کارشناس تحول و بهره وری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان دکترای کسب و کار و کارافرینی از دانشگاه تهران

دکتر مدنی

دکتر مدنی

فعال اقتصادی و مشاور مالی و سرمایه گذاری مرکز نواوری و شتابدهی تگ

مهندس علی گرامی

مهندس علی گرامی

رئیس صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

دکتر علی محمدحسین‌زاده

دکتر علی محمدحسین‌زاده

مدیر واحد توسعه تکنولوژی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ کارشناسی ارشد چند رسانه ای (تکنولوژی های آموزش الکترونیک)

مهندس طباطبایی

مهندس طباطبایی

کارشناس واحد سرمایه گذاری مرکز نواوری و شتابدهی تگ کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه یزد

مهندس رضا بهرامی

مهندس رضا بهرامی

عضو هیأت مدیره شرکت تردد گستر و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

دکتر مجید نورانی

دکتر مجید نورانی

رییس هیات مدیره شرکت تردد گستر و موسس مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

تیم اجرایی

لیست اعضا تیم اجرایی این رویداد

سید امیرمحمد روح‌الامینی

سید امیرمحمد روح‌الامینی

کارشناس انفورماتیک مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

اکرم باقری‌فرد

اکرم باقری‌فرد

کارشناس انفورماتیک مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

نرگس توکلی یزدی

نرگس توکلی یزدی

مدیر اجرایی و پشتیبانی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

نوید عبادی

نوید عبادی

مدیر آموزش مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

مسعود باژیان

مسعود باژیان

مدیر روابط عمومی و رسانه مرکز نوآوری و شتابدهی تگ