شهر هوشمند Smart City

زمان برگزاری از 1400-12-17 10:00 تا 1400-12-17 14:00

اطلاعات بیشتر

داوران

لیست داوران این رویداد

مهندس عابد شیخ بهایی

مهندس عابد شیخ بهایی

مدیرعامل شرکت مهندسی فناوری سورنا و کارگزار فن بازار استان کرمان

مهندس لاله نخعی

مهندس لاله نخعی

دبیر رویداد تکنوتگ انرژی

مهندس مهدی سلطانی راد

مهندس مهدی سلطانی راد

معاون و عضو اصلی هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

محمد حسین طباطبایی

محمد حسین طباطبایی

رئیس شورای سیاست گذاری و راهبری مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

مهندس نجف آبادی پور

مهندس نجف آبادی پور

مدیرعامل شرکت ترددگستر و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

مهندس علی طباطبایی

مهندس علی طباطبایی

سرپرست واحد شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

دکتر آقاعباسی

دکتر آقاعباسی

کارشناس توانمندسازی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ دکترای بایوتکنولوژی گیاهی

خانم مهندس ایلاقی

خانم مهندس ایلاقی

سرپرست واحد شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

برنامه برگزاری

برنامه کامل برگزاری رویداد

تشریفات

پخش قرآن و سرود ملی

خوش آمد گویی مجری

پخش کلیپ

رویداد IOT

سخنرانی

مهندس نجف آبادي مدیرعامل مرکز نوآوري و شتابدهی تگ

گزارش رویداد

انتقال تجربه جناب ملازاده

انتقال تجربه جناب بحرینی

توضیح روند ارائه تیم ها و اعلام حمایت

ارائه تیم‌ها

جناب دکتر خواجه زاده سالاري، عراقی پور، میراحمدي، موسی پور

جمع بندی نهایی

صحبت پایانی

حامیان