رویداد تست

زمان برگزاری از 1400-10-23 07:14 تا 1400-10-23 14:11

اطلاعات بیشتر

محورهای برگزاری رویداد

  • محور 1
  • محور 2
  • محور 3

مربی‌ها

لیست مربی‌های این رویداد

باقری فرد

باقری فرد

معرفی

مربی تست

مربی تست

معرفی

داوران

لیست داوران این رویداد

داور تست

داور تست

معرفی داور

باقری

باقری

معرفی

برنامه برگزاری

برنامه کامل برگزاری رویداد

تلاوت قرآن

شروع رویداد با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید

سخنرانی

توضیحات

تیم سازی

تیم سازی برای گروه های تشکیل شده

کارگاه تست